За нас

Названието „Чипровци” Държавното горско стопанство е получило от името на тази част от Стара планина, а именно Чипровска планина, което е дало и името на гр. Чипровци, разположен в подножието на Стара планина.
Територията на лесничейството е разположено в югозападната част на област Монтана. В административно отношение Държавно горско стопанство е разположено в гр. Чипровци, главен административен и общински център на района. Гората е разпръсната на малки и големи комплекси върху землищата на девет населени села: Превала, Горна Лука, Митровци, Бели мел, Челюстница, Горна Ковачица, Равна, Железна, Мартиново и гр. Чипровци.